Ecokerk en Oikocredit lanceren samen een oproep om geen financiële reserves meer te investeren in fossiele energie, en ze –als onderdeel van hun klimaatplan– actief te investeren in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie.
Vele organisaties hebben al een lange traditie van ethisch bankieren. Met dit initiatief komt er een broodnodige hefboom om maatschappelijke veranderingen te helpen realiseren.
U kunt dit doen door u te informeren waar uw bank uw geld investeert.
En door bijvoorbeeld druk uit te oefenen via de actie ” zet je bank op de juiste route “

TransitieNetwerk Middenveld heeft een brochure uitgegeven om bestuursraden van vzw’s te helpen bij die verduurzaming. Ook kerken kunnen hierin inspiratie vinden.  Het is immers een goede handleiding om het gesprek over duurzaam beleggen aan te gaan. Jammer genoeg wordt in die brochure Oikocredit niet genoemd.

U kunt ook als particulier overgaan tot desinvesteren en uw spaargeld overzetten naar andere een bank als Oikocredit. U profiteert bovendien van een gunstige rente.
Zit u aan uw bank vast door leningen, overweeg dan een herfinanciering. U kunt u gratis laten adviseren door een hypotheekwinkel.

 

andere onderwerpen