Aandacht voor de gevangenisbezoeker

Naar analogie met de andere acties die aan de gevangenispoort gehouden worden in Brugge, Mechelen, Ieper en Hasselt, wordt in Gent en  in Dendermonde  een ‘Dag van de gevangenisbezoeker’ georganiseerd. Doelstellingen : de bezoekers een hart onder de riem steken. Een teken geven dat we hen niet vergeten. Presentie dus.

Ecokerk – netwerk voor rechtvaardigheid en vrede

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit. Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede kreeg van de Belgische bischoppen de opdracht om een christelijk visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen. De werkgroep Kerk in de Samenleving maakt deel

Divest en Invest – zet uw geld aan het werk voor een betere toekomst

Ecokerk en Oikocredit lanceren samen een oproep om geen financiële reserves meer te investeren in fossiele energie, en ze –als onderdeel van hun klimaatplan– actief te investeren in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie. Vele organisaties hebben al een lange traditie van ethisch bankieren. Met

De welvaart voorbij?

Een Europees economisch beleid, een dialoog tussen theologie, economie en politiek.   Europa beleeft een moeilijke periode. Het is een tijd van verschillende moeilijkheden: de economische en financiële crisissen, gewelddadige conflicten, migratie en vluchtelingen crisissen ze zijn deel van ons dagelijks leven geworden. Deze onderwerpen gaan bovendien samen met vragen