Pionieren is intussen een echte beweging van mensen die de roeping van de kerk en van elke gelovige opnieuw willen vormgeven. Mensen met een hart vol vuur die zich buiten de kerkmuren wagen om met mensen in contact te komen en weer samen op weg te gaan in het spoor van Jezus Messias, in gemeenschap met Jezus Messias. Het is vooral een delende gemeenschap, die hun ervaringen, hun mislukkingen en en hun vreugde doorgeven via internet, of door op regelmatige tijden samen te komen. Het is een beweging van mensen met of zonder theologische achtergrond, al dan niet in het ambt die hun passie en ideeën willen inzetten om het geschenk van God aan de wereld door te geven, en tegelijkertijd de wereld als geschenk van God aan de kerk in dankbaarheid aannemen.
Om deze bevlogen mensen te ondersteunen en op weg te helpen bestaan er in het buitenland  al verschillende goede cursussen voor pioniers. Niet alleen om te gaan pionieren, maar er zijn ook vormingen en cursussen die de pionier helpen gedurende het proces.

Eerste tip: zoek een vriend, vorm een team om samen op weg te gaan.

Engeland/U.K.

Deze cursussen zijn niet alleen voor theologisch geschoolden maar voor iedereen met goede ideeën.
Pioneer mission

Fresh expressions  Zij hebben ook een app vooral deze laatste app maakt pionieren meer democratisch en letterlijk voor iedereen toegankelijk. Het kan zijn dat deze site uit de lucht gaat. Switch dan over.

Duitsland

Fresh X  Voor een algemeen zicht op het werk in Duitsland
Meer specifiek zijn er de
Starters cursus waarbij zelfs het handboek beschikbaar is.
Verder ontwikkelen Waaronder een cursus die gericht is meer specifiek op jongeren.

Ze ontwikkelden ook materiaal om je omgeving te verkennen. Dit is gratis te downloaden.

Wie op zoek is naar de Duitse Messy- church – ga dan naar  Kunterbund

Nederland

De Protestantse Kerk Nederland heeft ‘Mozaiek van kerkplekken‘. Hier zijn goede ideeën te vinden, ervaringen die de verbeelding gaan prikkelen. De vorming door de PKN is veelal gericht op bachelors theologie, maar onze collega’s zijn graag bereid om met ons mee te zoeken.

Frankrijk

Via deze link kunt u zien wat onze Franse broeders en zusters doen.

andere onderwerpen