De Protestantse Kerk is veelkleurig en veelstemmig.
Buiten de vaak gevraagde collega’s Dick Wursten (Inspecteur binnen het godsdienstonderwijs) en Johan Temmerman (Rector van de Faculteit voor theologie en religiestudies), worden predikanten vaak als spreker gevraagd binnen de eigen lokale context.

Elk jaar probeert de commissie vorming een maatschappelijk/cultureel relevant onderwerp onder de aandacht te brengen.
Een aantal van deze lezingen zijn echter langer houdbaar dan een jaar. Gaandeweg zal deze pagina zich dus vullen met meerdere sprekers en lezingen. Heeft u zelf een interessante lezing om aan te bieden, dan nemen we die graag op in het aanbod.

Vrouwen in de Bijbel: een rode draad van (on)trouw: ds. Eefje van der Linden is naast halftijds vormingsverantwoordelijke ook halftijds aalmoezenier in de PI te Gent.

Inleiding Bijbelse Theologie: ds. Marc Loos –  al 30 jaar verbindt hij in het leerhuis de Bijbel met het alledaagse leven.

Inleiding op het Eerste Testament : ds. Jannica de Prenter – In haar dissertatie onderzocht ze het Bijbelboek Jozua.

Europa en haar waarden: ds. Stefan Gradl – Zijn proefschrift onderzocht de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Thomas van Aquino over geluk.

HERDENKEN WE OOK DE VROUWELIJKE REFORMATOREN?: ds. Eefje van der Linden

Luther Radicaal: ds. Marc Loos gemeentepredikant in Gent. De laatste jaren staat heeft vooral Paulus zijn aandacht.