Aandacht voor de gevangenisbezoeker

Naar analogie met de andere acties die aan de gevangenispoort gehouden worden in Brugge, Mechelen, Ieper en Hasselt, wordt in Gent en  in Dendermonde  een ‘Dag van de gevangenisbezoeker’ georganiseerd. Doelstellingen : de bezoekers een hart onder de riem steken. Een teken geven dat we hen niet vergeten. Presentie dus.

Pastorale dagen

Deze dagen hebben als inzet: het bevorderen van collegialiteit, het delen van persoonlijke spiritualiteit. De insteek is vooral: praktisch, gericht op het werken in de kerk. Voor de volgende dagen 2018-2019 willen wij aandacht vragen voor verschillende vormen van luisteren naar de schrift, contextueel Bijbellezen, bibliologie en bibliodrama en Lectio

Geloof in herstel – brochure

Wilt u in uw gemeente wel eens aandacht besteden aan detentie en gevangenen? Heeft uw geloofsgemeenschap ervaring met gevangenispastoraat? Heeft de plaatselijke gemeente waar u kerk staat een Penitentiaire Inrichting? Heeft u contact met gevangenis aalmoezeniers of consulenten? Mocht u één van deze vragen met ja beantwoorden, dan bevat deze