‘Ik ga naar de gevangenis en neem mee…’

Ontmoetings- en reflectiedag voor consulenten en aalmoezeniers.’ In samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke Raad van Bevoegde Instanties inzake de religieuze en niet-confessionele bijstand in de gevangenissen, nodigt onze interreligieuze en interlevensbeschouwelijke groep u uit op de studiedag: ‘Ik ga naar de gevangenis en neem mee…’ Ontmoetings- en reflectiedag voor consulenten en