Eenzaamheid staat sinds de coronacrisis hoog op de agenda van steden en gemeenten. In zowel Gent als Antwerpen wordt van eenzaamheid een speerpunt gemaakt.
In de PKN had men hier al langer oog voor. In 2011 was er een cursus ‘Omgaan met eenzaamheid’. De cursus richtte zich vooral tot eenzaamheid bij ouderen. Dit materiaal is beschikbaar op vraag. Sinds corona is ook duidelijk dat vooral jongeren hiermee kampen. En we hebben intussen ook geleerd dat als eenzaamheid langdurig is en ook als problematisch wordt ervaren door de betrokkene dit schadelijk is voor de gezondheid.

Intussen is er al heel wat aan literatuur beschikbaar over eenzaamheid. We willen via deze weg het één en ander aanbieden.
We willen ook benadrukken dat geloofsgemeenschappen al veel doen tegen eenzaamheid. Misschien zijn we hier ons niet altijd zo bewust van en kan het goed zijn om kennis hierover wat uit te breiden en onze expertise te bundelen. We kunnen hier de samenleving een dienst mee bewijzen.

Andries Baart – Wat heet eenzaam? 2e druk 2021
Stad Gent – tips en materiaal dat zich richt op preventie
PSC Antwerpen – handreiking komt in oktober uit.

Verder is het aanbod van vorming rond ‘een goed gesprek’ één van hulpmiddelen om met eenzaamheid om te gaan.

 

andere onderwerpen