De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel organiseert voor gepromoveerde predikanten en andere theologen – ruimte om de eigen theologische specialisatie bij te houden, binnen de academische onderzoeksprogramma’s verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de theologiebeoefening. Deze worden over drie terreinen verdeeld: Biblical Studies, Historical & Reformation Theology en Religious Studies.  Het is enerzijds de bedoeling om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in het land van de religieuze geesteswetenschappen. Anderzijds willen we ook oorspronkelijk onderzoek stimuleren.

Het project rond “Religious Radicalism” is afgerond met de publicatie in 2020. Daaraan werkten ook enkele collega predikanten mee. In het verlengde is nu het onderzoeksproject rond “Religious Diversity” gestart. Werkwijze: brainstorm, internationale partners zoeken, voorstelling van het onderwerp, redactionele discussies, schrijven van artikelen en gastcolleges geven. Daarnaast starten vanaf januari 2022 twee projecten rond praktische theologie: “Airport Chaplaincy” en “City Chaplaincy.” Een werkgroep met projectleider werken onder toezicht van Prof. Parlevliet. Deze opleiding is bedoeld voor predikanten die pioniersambities hebben of wie stadspredikant wil worden. Als toemaatje is een project ingediend bij Ministerie van Gelijke Kansen rond “Sport, Religion en Mensenrechten.” Ook dit gaat begin volgend jaar van start, gezien de focus ligt bij de Wereldbeker Voetbal in Qatar tijdens de winter van 2022. In dit project willen we mensenrechten ter sprake brengen, alsook racisme en discriminatie van religieuze minderheden en LGTBQ. Ook hieraan kunnen geïnteresseerde predikanten bijdragen.

Om deel te nemen aan de onderzoeksgroepen neemt men contact op met het secretariaat (info@protestafac.ac.be) of de decaan (johan.temmerman@protestafac.ac.be)

Arjan Knop (Biblical Studies), Jack McDonald (Historical Theology) en Johan Temmerman (Religious Studies), Chaplaincy (leendert.parlevliet@protestafac.ac.be)

 

 

andere onderwerpen