Een installatie van vliegers bij het bijbelboek Openbaring – Parathesi van Constantine Ferreo

Protestantse kerk De Wijngaard, Antwerpen-Zuid, had voorjaar 2021 een bijzondere expositie in huis. Aan het plafond hingen zeven engelen, vier ruiters en twee groepen mensen, de gewone en de machthebbers. Het zijn de van ouds vertrouwde voorstellingen uit het boek Openbaring. Maar nu in de vorm van vliegers, met afbeeldingen die ontleend zijn aan onze tijd. De Grieks-Antwerpse kunstenaar Constantine Ferreo wilde met zijn installatie een ‘parathesi’, een aanhaling doen van de visioenen van Johannes, ze verbinden met de grote vraagstukken van de 21e eeuw. Onze tijd lijkt ook wel apocalyptische trekken te vertonen: de vernietiging van de natuurlijke leefwereld, de klimaatcrisis, de pandemie, en als altijd: oorlog en hongersnood.

Door de voorstellingen te verwerken in een verzameling vliegers, bewaart het geheel ook iets luchtigs. Gedragen door de lucht dragen zijn hun boodschap het beste uit. Het zijn span-doeken in een andere zin dan de spandoeken van de grote demonstraties.

Ook voor uw kerk bestaat de mogelijkheid om deze tentoonstelling in huis te halen.
Lees verder
.

 

 

 

andere onderwerpen