De gemeente wordt vacant, welke richting willen we op?
We zouden meer samen kerk willen zijn.
Hoe gaan we om met de diversiteit in onze gemeente?

Dit zijn slechts enkele vragen die mogelijks ook in uw kerkenraad op tafel liggen.
Vragen waar elke gemeente een eigen antwoord op zal willen vinden. Meestal werkt de kerkenraad of een speciale werkgroep dan een plan uit, waar weken of maanden over is nagedacht en dat vervolgens wordt voorgesteld.  Soms komt het plan er door, maar soms ontstaat er ook wrijving of zelfs tegenstand.

Wil je hier eens over spreken, hoe pak je het eigenlijk aan? Hoe kan je de gemeente betrekken bij de besluitvorming?  Dan kun je contact opnemen met de vormingsverantwoordelijke. Zij volgde de cursus ‘Leiding geven aan verandering’ en wil de raad die daar is meegegeven graag met jullie delen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden denkt zij mee over een manier van aanpak.

Inspiratie vindt u ook op via het leernetwerk Change and Church.

andere onderwerpen