In september 2021 start de cursus voor gevangenisaalmoezeniers.
Op deze manier willen we verder werken aan de professionalisering van deze aalmoezeniers: betaald of vrijwillig.
Er zijn drie belangrijke pijlers:

  1. Pijler eredienst waarbij we aandacht schenken aan de liturgie en het preken binnen de gevangeniscontext.
  2. Pijler pastoraat waarbij er aandacht is voor de specifieke situatie van de gedetineerde en praktische oefening zal worden gegeven rond gespreksvaardigheid. Waarbij er aandacht  zal zijn voor de  ‘deontologie van de aalmoezenier’ ‘depressie en pastoraat’, ‘oriëntatie op nazorg’, ‘collegialiteit en samenwerking’, ‘herstelrecht’, ‘ziektebeelden’,‘drugs en alcohol’.
  3. Praktische opdrachten geven de theorie handen en voeten.De cursus is in eerste instantie bedoeld voor de reeds aangeworven aalmoezeniers. De opleiding staat ook open voor mensen die zich willen oriënteren of deze bediening iets voor hen is .

    Meer info zie folder en kalender.

andere onderwerpen