De Veertigdagentijd is een tijd, die ons uitnodigt tot inkeer en verandering, een innerlijke verandering, een verandering van houding, een verandering van gedrag om in actie te komen.

De Werkgroep Kerk in de Samenleving geeft hierbij graag een idee door voor een 40 dagenproject voor de plaatselijke kerken: Vraag gemeenteleden, jongeren en ouderen, om  eigen “ groene ideeën of “groene” veranderingen in de eigen dagelijkse praktijk rond  zorg voor de aarde (mens, dier, natuur)  te delen in de gemeente.

Hier vindt u ook de versie in het Frans

andere onderwerpen