Interdisciplinaire (open) mastermodule

Dit academiejaar onderzoeken we met de studenten in de masteropleiding de prangende actuele kwesties. Covid-19, Black Lives Matters, de ecologische uitdagingen en zoveel meer, persen het moderne wereldbeeld in een apocalyptisch keurslijf. Een grondige analyse van de antieke en middeleeuwse apocalyptiek geeft ons inzicht in de huidige culturele ontwikkelingen.

Voor een breder publiek staan de volgende lezingen en gastcolleges open.  De lezingen zijn gratis toegankelijk en ook online te volgen.
De brochure van het volledige programma is te downloaden.

De lezingen zijn gratis toegankelijk en ook online te volgen. Wie digitaal aanwezig wil zijn heeft een zoom-applicatie nodig en geeft zijn mailadres ten laatste 30 minuten voor aanvang op bij het decanaat:
Meer info zie de kalender.

 

andere onderwerpen