In deze professionele leergemeenschap (PLG) zal gewerkt worden rondom het thema Nieuwe vormen kerkelijke presentie . Een  aantal theologen werken samen aan actieonderzoek naar nieuwe praktijken. De aanleiding voor dit voorstel is de uitdaging waar de kerk voor staat in deze tijden van transitie. De wereld verandert en de kerk verandert mee. Deze aanleiding komt samen met de wens van de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) om samen met het netwerk van theologen waar zij deel vanuit maakt, kennis te ontwikkelen door gezamenlijk praktijkgericht onderzoek te doen. Deze gezamenlijke inspanning moet concrete vernieuwingen opleveren voor de lokale gemeenten waar de deelnemers actief zijn, als ook voor de kerk als geheel.

Een zestal personen, zullen een actieonderzoek uitvoeren naar een verbetering in hun eigen praktijk. Alle verbeteringen hebben te maken met het gezamenlijke thema. Naast predikanten zullen andere theologen en ook studenten van de FPTR deelnemen. De bijeenkomsten worden begeleid door een moderator met veel ervaring met deze vorm van samen leren en samen onderzoek doen.

Deze actieonderzoeken worden afgesloten met een kort geschreven verslag dat op persoonlijke wijze een beeld geeft van de stappen en resultaten. De verwachting is dat deze uitkomsten niet alleen concrete verbeteringen van bestaande praktijken oplevert, maar dat zij ook leiden tot verdere theorievorming. De hoop is dat er een vervolg zal zijn op de ervaring met deze vorm van professionalisering en kennisontwikkeling.

Meer info bij Prof. Leendert-Jan Parlevliet Praktisch theoloog aan de FPTR.