Surviving the Sahara Desert & Crossing the Mediterranean Sea: The faithfulness of God has kept me alive

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in contact kwam met de auteur van dit boek. Eigenlijk was het mijn collega aalmoezenier die me vroeg om met hem contact te nemen. De man had veel indruk achtergelaten bij de veilige inkom aan de gevangenispoort waar hij vroeg of om te mogen werken in de gevangenis.
Blessed Freeman Isaac is zijn naam, hij woont in Gent en na een lang gesprek aan de telefoon, volgde ook een afspraak.
Ik beloofde zijn boek te lezen waarin hij zijn levensverhaal, zijn bekeringsverhaal, overlevingstocht en onthaal in Europa verteld.
Blessed Freeman Isaac is een evangelist pur sang, in zijn praten en in zijn schrijven, niet opdringerig, maar het evangelie levend. Zijn boek is evangelisatiewerk en tegelijkertijd hoopt hij dat het  mensen ook sensibiliseert door inzicht te geven over de redenen waarom iemand zijn huis en haard verlaat, de strijd en de zorgen, verschrikkingen en de hoop onderweg.
Blessed Freeman Isaac vertelt zijn verhaal, de (bijbel)teksten die hem hebben begeleidt op zijn reis worden in het verhaal meegeweven.
Hij beseft heel goed dat velen de overkant niet gehaald hebben en dus uit hij zijn dankbaarheid aan God die hem het leven gaf.

Op 20 juni is het Wereld Vluchtelingendag een reden te meer om dit boek te gaan lezen.
Dit boek is te koop via grote ketens maar wie wil, breng ik graag met Blessed Freeman Isaac in contact om het boek rechtstreeks aan te schaffen.

andere onderwerpen