Ina Koeman schreef voor de presentiewerkers in het bisdom Antwerpen een stuk om hen een hart onder de riem te steken, alsook voor het bestuur van Attent (diaconale commissie van bisdom Antwerpen).  Mogelijk is het ook een steun voor collega’s en  voor allen die zorgdragen voor anderen .

Je werkt hard. Ook in deze tijd. Terwijl alles anders is dan normaal. En “normaal” was jouw werk al nooit echt. Als presentiewerker stond en sta je in frontlinies…een leven lang.Je moet dus ook goed voor jezelf zorgen.

Het is helemaal niet vreemd als je in deze tijd nog vaker wakker ligt dan vroeger. Het is niet gek dat je dingen vergeet of je je aandacht niet bij iets kunt houden. Het is niet onbegrijpelijk als je geïrriteerd uitvalt naar iemand of je geen raad meer weet over iets dat je vroeger ‘part of the job’ noemde.  En dat je soms één van je lichamelijke kwalen voelt opkomen is net zo min vreemd te noemen.

Dus: zorg voor jezelf.

Wat kan ik doen?

Voor jezelf zorgen begint met onderscheid maken tussen wat je wel en niet kunt veranderen. Wat je niet kunt veranderen is hoe de wereld op dit moment wordt bezeten door een miniem virus, dat alles en iedereen in zijn ban houdt. Wat je misschien wel kunt veranderen is jouw reactie hierop. Als je er toch wilt zijn voor en samen met een andere mens/gezin/groep, dan kan dat bijna niet lijfelijk. Dat moeten we aanvaarden. Dat aanvaarden we ook, maar we voelen er ons vreemd bij. Daarin zijn we niet alleen, het geldt voor alle mensen minder of meer.

Wat belangrijk is dat je een waarderende manier naar jezelf gaat kijken. Neem aan het einde van de dag een paar minuten de tijd. Kijk dan niet naar wat je hebt bereikt vandaag. Dat leidt namelijk tot sombere gedachten als: wat heb ik nou helemaal gedaan, wat voor nut heb ik? Kijk in plaats daarvan naar wie je was, in je taak, in de mensen en de dingen waar je vandaag mee bezig bent geweest. In je gebeden, gedachten, in telefoongesprekken of via internet, met kaartjes of zwaaimomenten… Je was er! Laat daarom waarderend de revue passeren, zonder oordeel, wat de dag je heeft gebracht.

Voor jezelf zorgen betekent misschien ook dat je die oude drieslag voor ogen houdt: rust, reinheid en regelmaat.

  • Rust: natuurlijk is het niet rustig in deze tijd.

Maar rust betekent vooral: dat je je aandacht geeft aan iets en niet ondertussen al met iets anders bezig bent. Onrust is: dat je naar iemand luistert en ondertussen al bedenkt wie je nog moet bellen. Leer die onrust te beheersen. Creëer ook rust door vrije dagen op te nemen. Zelfs nu! Of misschien wel: juist nu!

  • Reinheid: zorg ook lijfelijk goed voor jezelf –

Eet op tijd en stond, geniet van een douche of lekkere propere was…

  • Regelmaat: structuur geeft houvast.

Een vaste tijd om te eten? Het klinkt heel eenvoudig, maar het maakt dat je niet meer hoeft te kiezen of en wanneer je dat gaat doen. En alles waar je niet over hoeft na te denken, verlicht stress.

Regelmaat heeft ook een geestelijke kant. Je geloofsleven, je spiritualiteit, de (h)erkenning van wat jou kracht geeft. Neem er de tijd voor. Blijf je – om zo te zeggen – verwonderen! Probeer het gewoon en maak het klein en eenvoudig. Tijdens je dagelijkse bezigheden kun je de verwondering oefenen…

Wat kan ik van anderen vragen?

Mensen vinden het fijn om een ander te helpen.

Maar vaak weten ze niet hoe ze dat moeten vragen. Het helpt dus wanneer je zelf aangeeft wat je nodig hebt. ‘Mag ik jou vragen om een keer…’. ‘Dat is lief aangeboden, maar zou je ook…’. Zo maak je duidelijk dat jij net zo goed afhankelijk bent van hen, als zij van jou. Dat is wederzijdsheid. In deze tijd kunnen we dat misschien nog beter oefenen dan anders…

Toch is het ook niet altijd gemakkelijk. Jij hebt misschien behoefte aan iets op een moment dat een ander dat jou niet kan geven. Maak daarom voor wat je deelt een omlijnde plaats en tijd. Zorg je kunt leven met het uitstel…

Wanneer je dat voor ogen houdt, is er echt heel veel wat je wel kunt delen. Laten we wat dat betreft er ook zijn voor mekaar als presentiewerkers…Je hoeft het niet alleen te doen!

 

Extra hulp nodig? De vormingsorganisatie Persoonlijkheid en Relaties biedt online cursussen aan.
Collega’s kunnen ook een beroep doen op individuele supervisie. In deze coronatijd hoeft dat niet voor een reeks sessies, maar kun je afspreken per losse sessie. Neem contact op met Petra Schipper.  Hier vindt u meer info over supervisie

Wat moet ik voor ogen houden?

Elke dag zijn we weer een beginner en maken we fouten, zelfs wij! Deze gedachte is een bevrijdend inzicht voor werk en timemanagement. Je hoeft niet perfect te zijn!

Werk gericht en stel prioriteiten. In normale tijden kun je al niet alles, maar nu zeker niet.

Staar je niet blind op grootse dingen en laat je niet voortdurend verwarren door het kleine. Bedenk één keer per dag waar je het allemaal voor doet en voor wie je het doet (de grootse dingen). En neem een paar momenten per dag om nieuws, Whatsappjes en berichten tot je te laten komen (het kleine). Dat is voldoende.

Je bent God niet.
Jij hoeft de wereld niet te redden en zeker niet in je eentje.
Laat toe dat God ook andere mensen op de wereld heeft gezet waarin Hij zich een trouwe God betoont.

Deze ideeën helpen mij een beetje anders in het leven te staan.
Ik hoop dat ze jou ook iets aanreiken in deze stressvolle tijd.

Ds Ina Koeman

9 april – Witte donderdag – 2020

(met dank aan Dr. Theo Hettema, Wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland)

 

andere onderwerpen