Een handreiking

Het expertise centrum omgaan met verlies  bracht deze handreiking uit; Het doel van deze handreiking is informatie te geven. 

Majoor dr. Eric De Soir, traumaspecialist bij het leger, en collega Lies Scaut  hebben deze handreiking geschreven voor Vlaanderen.
Het is een aanpassing van een tekst die de Nederlandse collega en rouwexperte Riet Fiddelaers opstelde.
In deze  handreiking volgden men de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Daarnaast zijn er de adviezen van de uitvaartunie Vlaanderen en de Federatie van begrafenisondernemers betrokken.

Deze adviezen kunnen soms verschillend in de praktijk worden gebracht. Het expertise centrum zegt geen verantwoordelijkheid te dragen voor de wijze waarop de richtlijnen in de praktijk geïnterpreteerd worden.Dat betreft bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen bij rouwbezoek en bij de uitvaart.

PS Het document wordt aangepast telkens wanneer de regels hier rond veranderen.

andere onderwerpen