Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer dan 50 jaar een betrouwbare opleiding theologie op basisniveau. Talloze leerkrachten voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ontvingen hier hun opleiding en training (VCGO heette het toen nog).

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddagen in het “Huis van het Protestantisme” (Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op wandelafstand van het station Brussel-Zuid (klik hier voor een routekaartje). De lessen worden gegeven door enthousiaste lectoren, die gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied en die de studenten wegwijs maken in alles wat met Bijbel, geloof, kerk en samenleving te maken heeft vanuit een open protestantse visie. Een brede waaier van algemene en theologische vakken vormt de basisopleiding, die aangevuld kunnen worden met een praktijkgerichte opleiding gericht op het onderwijs (in samenwerking met externe onderwijsopleidingen). De lessen worden gegeven in een cyclus van 3 jaren (A-B-C jaar). Ze vormen afgeronde gehelen binnen een cursusjaar (modules). Alle modules kunnen per jaar worden opgenomen en dienen niet in volgorde te worden afgewerkt.

De lessen kunnen ook gevolgd worden door belangstellenden. Zie hier het rooster van 2019-2020.

Vrije studenten betalen € 15 per lesmiddag.

 

 

andere onderwerpen