De Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies biedt predikanten aan om gratis de colleges Nieuw Testament bij te wonen.
Dit jaar gaat het om

De brieven van Paulus aan Timoteüs, deze hebben een bijzonder karakter en focussen onder meer op gemeenteopbouw in de eerste eeuw.
 
De colleges gaan door op dinsdag tussen 12u30 en 14u. te beginnen op dinsdag 24 september.
Het eerste semester loopt tot midden december.
 
De lessen zijn gratis voor medewerkers van de VPKB.
 

 

andere onderwerpen