Dit is de hopelijk een van de eerste uit de rij van dagdelen uit de reeks voor de cursus lekenprediker.
De bedoeling is om meerdere dagdelen ter beschikking te stellen van de gemeenten. Uiteraard met de bedoeling om deze avond open te zetten voor ook ander geïnteresseerden regionaal en oecumenisch.
De inleiding gaat in op de canonvorming, de idee van bronteksten, de wordingsgeschiedenis en de genres van het Eerste Testament. Tenslotte zal er stil gestaan worden bij de vraag, hoe de Bijbel lezen vandaag.

Wilt u deze inleiding aanvragen graag contact opnemen met de vormingsverantwoordelijke.
Jannica de Prenter – predikant in Brugge zal de inleiding verzorgen. Zij doctoreerde aan de KU Leuven op het Bijbelboek Jozua.

andere onderwerpen