Inleidende cursus onderlingpastoraat

Twee avonden

De eerste avond van de cursus zal doorgaan in Leuven in oktober of november.

Onderling pastoraat het is het cement van de gemeente. Zorg voor elkaar het is de corebusiness van de protestantse kerk. Als ambtsdrager in de gemeente word je geacht namens de gemeente op bezoek te gaan. Het is een van de taken die in de kerkorde vermeld staan. Toch zie je vaak dat vooral de dominee het bezoekwerk verricht. Dat is jammer want eigenlijk is bezoekwerk een hele mooie en dankbare taak, dat bovendien ieder kan doen of leren.
In de inleidende cursus willen we ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden laten stilstaan bij de eigen vooronderstellingen van wat er verwacht wordt, maar vooral ook vaardigheden oefenen waardoor u zich meer gesterkt voelt om op huisbezoek te gaan.
Theorie en praktijk maken deel uit van beide avonden.

Indien gewenst kan er ook een derde avond plaats vinden waarbij er aandacht is voor specifieke gesprekken. Uit onderstaande kan een selectie gemaakt worden.

  1. Pastoraat aan ouderen
  2. Eenzaamheid
  3. Intercultureel pastoraat
  4. Wrijving en conflicten binnen gezinnen en families
  5. diaconale hulpvragen.
  6. andere vragen.

De cursus staat onder begeleiding van ds. Gertjan Bikker in samenwerking met ds. Eefje van der Linden.
We willen de cursus liefst laten doorgaan binnen de ruit Gent-Antwerpen- Leuven- Brussel.
Mochten er toch voldoende aanmeldingen buiten dit gebied liggen dan zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt zich individueel opgeven of als kerkenraad, regionale samenwerking wordt uiteraard nagestreefd.

Het minimaal aantal deelnemers is: 7

U haalt nog meer uit de cursus indien u deze combineert met de e-learning cursus Pasotraat van de PKN.

Voor beginnende ambtsdragers raden we ook de e-learning cursus voor ambtsdragers aan.

andere onderwerpen