In februari van 2018 nam dr. Etienne Bourgeois – lid van de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)-  deel aan een conferentie in Parijs over genetische manipulatie. Hij  vertegenwoordigde er de VPKB. Eén van de meest opvallende uitkomsten van deze conferentie is, volgens Etienne Bourgeois, de noodzaak om deze problematiek op de publieke agenda te zetten. De recente vooruitgang van research en technologie op het terrein van genetische manipulatie is veelbelovend maar houdt ook een bedreiging in voor de mensheid en de Schepping. Zozeer dat het een urgente zaak is dat het geen onderwerp blijft voor experts alleen. Genetische manipulatie vraagt om een breed democratisch overleg. En onze kerk kan en zou een actieve rol moeten spelen in zo’n publiek debat. Hij deelde enkele reflecties met ons. Zie ook de brochure naar aanleiding van deze conferentie.

Zijn verslag vindt u op de website van de VPKB.

De werkgroep werkt aan een brochure voor de kerken.

We willen als commissie vorming bijdragen aan de discussie in samenwerking met de werkgroep Kerk in de Samenleving en stellen daarom een aantal boeken en een film aan u voor om te lezen en te bespreken.
Hier vindt u een aantal artikelen die de discussie kunnen voeden:

een korte stand van zaken

Vanuit Nederland een reflectie op het debat (Kinderen van de toekomst – Rathenau instituut)

een kritische reflectie door Dorien Pessers bij haar afscheid als hoogleraar Rechtstheorie.

Over de noodzaak van regulering van kunstmatige voortplanting

De Belgische embryowet

Een uitzending van de AVRO/TROS gaat in op wat DNA analyse voor mogelijkheden heeft.
Het gaat van het selecteren van topsporters tot erfelijke aandoeningen.

Een kleine introductie wat genetische modificatie is, biedt school t.v. Zij leggen in een aantel interessante introductiefilmpjes in beeld en uit wat genetische manipulatie is. Het wordt immers niet alleen gebruikt in menselijke DNA maar ook in de voedingsindustrie.

En misschien brengt deze tentoonstelling het gesprek op een andere manier dichtbij “Bloedtest“, “Genetische en artistieke manipulaties” 21.06.19 – 20.10.19 in het Guislain museum in Gent.

 Het oktober nr. van de Open Poort 2003 “Grenzen van het leven”, bracht dit thema ook onder de aandacht.
Hieronder vindt u de vier artikelen die hoewel gedateerd, het gesprek op gang kunnen brengen.

– over de mogelijkheden: Knutselen aan het leven

-over de risico’s: Op de grens van recht en onrecht

-Bijbelse ethiek Waar zijn de grenzen?

– Over hoe de mens bedoeld is:  Een maat te groot (met gespreksvragen)

 

andere onderwerpen