Hoewel de Verenigde Protestantse Kerk in België geen lid is van Eurodiacionie werden we niet te min hartelijk ontvangen door Heather Roy, secretaris generaal van Eurodiaconia. Eurodiaconia is een Europees netwerk van kerken en christelijke NGO’s die sociale en gezondheidsdiensten leveren en die zich voor sociale rechtvaardigheid inzetten. Samen vertegenwoordigen de leden de behoeften en unieke ervaringen van 49 nationale en regionale organisaties in 32 landen.

Eurodiaconia wil verandering tot stand brengen en invloed uitoefenen op sociaal beleid om de zwaksten in onze samenleving te ondersteunen.

We wandelenden langs de verschillende Europese instellingen, en de verschillende gedenkplaatsen die als waarschuwing uit het verleden aandacht verdienen. Zoals deze gedenksteen naar aanleiding van  17 oktober ‘dag van de armoede’. Verder was er niet naast de voorbereidingen naar aanleiding van de Europese verkiezingen te kijken. Verkiezingen die wellicht de belangrijkste in jaren gaan zijn, vanwege de mogelijke verschuivingen die plaats gaan vinden waarbij extreem-rechtse partijen en Eurosceptische partijen een groot deel gaan uitmaken van het parlement. We vroegen ons af wie deze affiches echter gaat zien, behalve diegene die al overtuigd zijn van Europa? De slogans staan bovendien allemaal in het Engels. Want we moeten eerlijk zijn, de Europese wijk heeft iets van een bubbel.

Het project Europa kunnen we ons voorstellen als een klas. Een klas waarin je de eerste rij leerlingen hebt, die goed opletten en het nut zien van Europa en participeren. De tweede en derde rij zijn misschien nog wel overtuigd maar hebben andere prioriteiten. De laatste rij, zijn zij die het nut er niet van inzien, en absoluut geen benul hebben waar het over gaat en bovendien slecht geïnformeerd zijn. De meeste info krijgen ze van degene voor hen. In plaats van iedereen te overtuigen op de voorste rij te gaan zitten, bestaat de opdracht er in dat de voorste rij zich mengt met de andere klasgenoten en dat de achterste rij betrokken wordt en gevraagd wordt naar hun interesses. Kerken kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij zijn divers samengesteld, mensen uit de voorste rijen en de achterste rijen en alles daar tussen.

Andere zaken die we kunnen doen:

  • bidden voor Europa, Europese ambtenaren, zij die beslissingen moeten nemen. Op die manier breng je het werk dat gedaan wordt onder de aandacht.
  • Europese ambtenaren uitnodigen om hen te laten vertellen over hun werk. Zeker als er ambtenaren in de kerk aanwezig zijn.
  • Ook als kerk in gesprek gaan met hen over de eigen bevindingen, bijvoorbeeld rond armoede, migratie.
  • Kerkleden zich bewust maken van hun verantwoordelijkheid buiten de kerk door een gesprek aan te gaan op zondag: wat doe je morgen rond dezelfde tijd. (this time tomorrow).
  • Waar zitten wij in de klas? En hoe kunnen we de voorste rij in contact brengen met de achterste rij?
andere onderwerpen