In februari van 2018 nam dr. Etienne Bourgeois – lid van de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)-  deel aan een conferentie in Parijs over genetische manipulatie. Hij  vertegenwoordigde er de VPKB. Eén van de meest opvallende uitkomsten van deze conferentie is, volgens Etienne Bourgeois, de noodzaak om deze problematiek op de publieke agenda te zetten. De recente vooruitgang van research en technologie op het terrein van genetische manipulatie is veelbelovend maar houdt ook een bedreiging in voor de mensheid en de Schepping. Zozeer dat het een urgente zaak is dat het geen onderwerp blijft voor experts alleen. Genetische manipulatie vraagt om een breed democratisch overleg. En onze kerk kan en zou een actieve rol moeten spelen in zo’n publiek debat. Hij deelde enkele reflecties met ons. KidS trok een conclusie.

Zijn verslag vindt u op de website van de VPKB.

We willen als commissie vorming bijdragen aan de discussie.
Hier vindt u een aantal artikelen die de discussie kunnen voeden. Tegen geluiden horen hierbij oa die van Greenpeace.
En misschien brengt deze tentoonstelling het gesprek op een andere manier dichtbij “Dieren design”, “Creatures Made to Measure – Animals and Contemporary Design” – van 17.05.2019 – 29.09.2019 in het design museum van Gent.

Het oktober nr. van de Open Poort 2003 “Grenzen van het leven”, bracht dit thema ook onder de aandacht.
Hieronder vindt u de vier artikelen die hoewel gedateerd, het gesprek op gang kunnen brengen.

– over de mogelijkheden: Knutselen aan het leven

-over de risico’s: Op de grens van recht en onrecht

-Bijbelse ethiek Waar zijn de grenzen?

– Over hoe de mens bedoeld is:  Een maat te groot (met gespreksvragen)

 

andere onderwerpen