In de kerk gaat, gaat er veel aandacht uit naar de bijzondere ambten van predikant en kerkenraadsleden. weinig aandacht is voor de roeping van het “gewone” gemeente lid als een vergeten ambt. We denken dan vaak in de eerste plaats aan de taken die ze opnemen in de gemeente. Toch voelen gemeenteleden zich niet enkel geroepen in de Kerk maar juist in de wereld in hun job maar ook in het vrijwilligerswerk dat in de wereld gedaan wordt. Dat is hun speciale positie.  In tegenstelling tot verkerkelijkte gemeenteleden (kerkelijke beroepskrachten) zijn zij door hun vaak dagdagelijkse praktijken en beroepen in dialoog met de wereld.

Tijdens de week van het engagement (23/02/2019 – 03/03/2019) willen we het vrijwillige engagement in de kerk en in de wereld van de kerkgangers een gezicht geven en onze dank hiervoor uitspreken.

De week van 23 februari tot 2 maart  2019 is niet zomaar gekozen, op deze manier verbinden we ons met de nationale week van de vrijwilliger. Zij bieden ook een studiedag aan. Vorig jaar ging het rond  rond het vergroten van de diversiteit onder vrijwlligers. Hoe krijg je meer diversiteit in je werking? Daar draaide het om op de studiedag, iedereen kan vrijwilligen! Hier enkele tips:

Type activiteit: laagdrempelig en toegankelijk
o Organiseren van leuke activiteiten: zorg voor eten, drank en muziek. Eten trekt aan. Speel in op de intrinsieke motivatie van de mensen.
o Richt uw activiteiten ook op kinderen: kinderen komen meer dan ouderen in contact met de diversiteit in hun omgeving. Via de kinderen kan je eventueel ook de ouders bereiken.

  • Ga een partnerschap aan met een andere vereniging en organiseer samen activiteiten. Laat je maandelijkse vergadering doorgaan in een lokaal van een andere vereniging, waarbij vooraf/achteraf deze vereniging kort hun werking voorstelt.
  • Laat taal geen struikelblok zijn. Organiseer activiteiten waarbij taal geen barrière is. Bijvoorbeeld: samen sporten, eten, dansen, … ook hier is het type activiteit belangrijk om elkaar beter te begrijpen.

Volgende Studiedag 28 februari 2019

Dezelfde website staat bovendien vol met andere ideeën om vrijwilligers te bedanken.

Als VPKB willen we ook een eigen invulling geven aan deze week. 
Zo zal elke gemeente iets ontvangen om vrijwilligers te bedanken. We bieden ook enige liturgische suggesties aan.
U kunt in de eigen gemeente een gespreksavond organiseren rond engagementen. Het loont misschien eveneens de moeite om eens stil te staan bij de motieven achter het vrijwilligerswerk. U kunt dit doen alleen maar ook als groepsactiviteit waarbij u werkt met een levenslijn.

Wilt u zelf ook een geschenkje verzorgen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klein zout potje met een tekst als “jij bent het zout”. Hier vindt u enkele adressen waar u deze kleine potjes kunt bestellen.

voorbeeld 1. 0,52 €  prijs per stuk (excl btw), zonder zout en sticker.

voorbeeld 2  0,50 € prijs per stuk (incl btw), met zout zonder sticker.

voorbeeld 3  060 € prijs per stuk (incl btw), zonder zout met Duitstalige sticker.

Tenslotte

Wie weet volgen er nog meer activiteiten. En uiteraard zijn we benieuwd hoe u de week van het engagement vorm geeft.

andere onderwerpen

One Comment

  1. Pingback: Geef voor je kerk - Vorming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *