De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel organiseert voor gepromoveerde predikanten en andere theologen – ruimte om de eigen theologische specialisatie bij te houden, binnen de academische onderzoeksprogramma’s verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de theologiebeoefening. Deze worden over drie terreinen verdeeld: Biblical Studies, Historical & Reformation Theology en Religious Studies.  Het is enerzijds de bedoeling om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in het land van de religieuze geesteswetenschappen. Anderzijds willen we ook oorspronkelijk onderzoek stimuleren.

Een meerjarenplan is opgestart, met als thema ‘Radicalisme’, maar er is ook ruimte voor persoonlijk wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheid wordt geboden om de onderzoeksresultaten te publiceren. Naast een focus op het kerkelijke leven, zet het academisch onderzoek aan de FPTR in op de Europese context. Gezien de nabijheid van de Europese instellingen zijn er nauwe contacten met andere kerkelijke en interconfessionele instellingen die actief zijn op levensbeschouwelijk vlak.

 

Om deel te nemen aan de onderzoeksgroepen neemt men contact op met het secretariaat (info@protestafac.ac.be) of de decaan (johan.temmerman@protestafac.ac.be)

 

Arjan Knop (Biblical Studies), Jack McDonald (Historical Theology) en Johan Temmerman (Religious Studies)

 

andere onderwerpen