De cursus komt tegemoet aan de vraag voor hen die al regelmatig voorgaan en hun preekervaring willen delen en er uit willen leren alsook voor gemeenteleden en kerkenraadsleden die meer liturgische achtergrond wensen en al dan niet de wens hebben om in kerkdiensten voor te gaan.
Nu al experimenteren gemeenten, bij afwezigheid van predikant of gastvoorganger, door de kerkenraad of gemeenteleden te laten voorgaan.

De kerkdienst is bovendien meer  dan een goede preek. Doorheen de gehele dienst mag er iets geproefd, gevoeld of ervaren worden van Gods verhaal met mensen. In een traditie van priesterschap van alle gelovigen zou de eredienst een zaak moeten zijn van de gehele gemeente en niet enkel van de voorganger. Vandaar dat we eigenlijk twee cursussen in één aanbieden. Nl een cursus voor hen die in eerste instantie zich interesseren voor de liturgie en één  cursus voor hen die meer interesse hebben in de prediking.

Eigentijds kerk-zijn laat ruimte voor andere vormen van kerk-zijn, andere manieren van preken zoals een dialoogpreek. Maar ook  pionieren vraagt soms om een andere vormen van vieren. Bovendien hebben veel gemeenten te maken met een instroom van kerkleden met andere culturele achtergronden. Zij brengen vaak hun eigen spiritualiteit mee en in. Hoe kunnen we de diverse vormen combineren tot een verbindend vieren?Ook hier willen we aandacht aan besteden.

Intussen is de eerste cursus voor lekenprediker afgerond. Bij voldoende belangstelling zullen we deze cursus opnieuw inrichten. Over de plaats van de lekenprediker in de VPKB schreef ds. Stefan Gradl een boeiend artikel.

U kunt zich nu al opgeven als geïnteresseerde via het contactformulier.

De lesgevers zijn zelf voorganger binnen de VPKB, en door de diversiteit aan lesgevers krijgt u eveneens een beeld van de diversiteit aan spiritualiteit van de VPKB.

De gehele cursus omvat
12 ochtenden theorie en 12 namiddagen praktijk

We voorzien een maximum van 12 deelnemers.

andere onderwerpen

One Comment

  1. Pingback: Wie zijn wij? - Vorming

Comments are closed.