Uit verschillende vragen bleek de interesse voor een nieuwe cursus lekenprediker. Vanaf januari 2019 willen we daarom een cursus aanbieden die zowel tegemoet komt aan de vraag voor hen die al regelmatig voorgaan en hun preekervaring willen delen en er uit willen leren alsook voor gemeenteleden en kerkenraadsleden die meer liturgische achtergrond wensen en al dan niet de wens hebben om in kerkdiensten voor te gaan.
Nu al experimenteren gemeenten, bij afwezigheid van predikant of gastvoorganger, door de kerkenraad of gemeenteleden te laten voorgaan.

De kerkdienst is bovendien meer  dan een goede preek. Doorheen de gehele dienst mag er iets geproefd, gevoeld of ervaren worden van Gods verhaal met mensen. In een traditie van priesterschap van alle gelovigen zou de eredienst een zaak moeten zijn van de gehele gemeente en niet enkel van de voorganger. Vandaar dat we eigenlijk twee cursussen in één aanbieden. Nl een cursus voor hen die in eerste instantie zich interesseren voor de liturgie en één  cursus voor hen die meer interesse hebben in de prediking.

Eigentijds kerk-zijn laat ruimte voor andere vormen van kerk-zijn, andere manieren van preken zoals een dialoogpreek. Maar ook  pionieren vraagt soms om een andere vormen van vieren. Bovendien hebben veel gemeenten te maken met een instroom van kerkleden met andere culturele achtergronden. Zij brengen vaak hun eigen spiritualiteit mee en in. Hoe kunnen we de diverse vormen combineren tot een verbindend vieren?
Ook hier willen we aandacht aan besteden.  Download de folder

Praktisch

De cursusdagen van 2019 zijn bekend:

19 januari 2019 – inleiding liturgie rond de Schriften ds. Hans Neels
namiddag geschiedenis van de liturgie ds. Jo Jan Vandenheede

23 februari 2019 – Praktische opdrachten liturgie – ds. Jo Jan Vandenheede/ ds. Eefje van der Linden

namiddag lichaamstaal en dictie ds. Katleen Depoortere

16 maart  2019  –  De verschillende protestantse stromingen en hun liederen dr. Dick Wursten

27 april 2019  – Inleiding in het eerste testament – dr. Jannica Deprenter

18 mei 2019 – Inleiding in het tweede testament  – ds. Anne Kooi

5 oktober 2019 – Verbinding tussen eerste en tweede testament/Bijbelse theologie ds. Marc Loos

26 oktober 2019 – Liturgie en ons geloven; Liesbeth Duerinck Gysegem/ ds. Eefje van der Linden

16 november 2019 – Diversiteit en inclusie; Liesbeth Duerinck Gysegem/ ds. Eefje van der Linden

Meer informatie vindt u in de cursusbeschrijving.
U kunt zich nu al opgeven als geïnteresseerde via het contactformulier.

De cursus zal gegeven worden in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.
In de ochtend is er een theoretisch programma in de namiddag is er ruimte voor praktijk.
Telkens op zaterdagen van 10 – 16u.
De lesgevers zijn zelf voorganger binnen de VPKB, en door de diversiteit aan lesgevers krijgt u eveneens een beeld van de diversiteit aan spiritualiteit van de VPKB.

De gehele cursus omvat
8 ochtenden theorie en
8 zaterdagnamiddagen praktijk Liturgie en/of
8 zaterdagnamiddagen praktijk Prediking
U geeft u op voor de cursus Liturgie of voor de cursus Prediking

We voorzien een maximum van 12 deelnemers.

andere onderwerpen

One Comment

  1. Pingback: Wie zijn wij? - Vorming

Comments are closed.