Protestantse Solidariteit organiseert dit jaar een kerstactie ten voordele van het Orthopedisch Centrum van Macenta.

Om het atelier te voltooien, heeft Protestantse Solidariteit 30.000 euro nodig. Tijdens deze kerstperiode willen we dit project in de kijker zetten. Net zoals God zorg draagt voor ons, laten wij zorg dragen voor onze broeders en zusters in Guinee.

Protestantse Solidariteit biedt de kerken het volgende materiaal aan:

  • Een PowerPoint met zijn routekaart over drie verschillende thema’s: de patiënten, de familie en orthopedisten,
  • teksten voor het kerkblad
  • Een liturgische handreiking. Met deze liturgische handreiking voor de Adventsperiode wil Protestantse Solidariteit in samenwerking met het Protestantse Vormingswerk gelegenheden bieden om het project te integreren in de eredienst.

    Het project van Protestantse Solidariteit gaat om het geven van mobiliteit aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen die minder valide zijn. Door hen orthopedische zorg te bieden en waar nodig protheses, kunnen zij een waardig leven opbouwen of verder zetten.
    U kunt natuurlijk aandacht besteden in de dienst aan Lepra en TBC. We kiezen ervoor om aandacht te besteden aan het minder valide lichaam ver weg en dichtbij en geven ook enkele theologische reflecties hierbij.

Zondag 1 – patienten – direct naar  liturgische handreiking ‘Mogen verlangen’

Zondag 2 – orthopedisten – direct naar liturgische handreiking ‘Maak recht wat krom is’

Zondag 3 – familie – direct naar liturgische handreiking ‘Een mantel van zorg’

Als mogelijkheid om geld in te zamelen, is het organiseren van een solidariteitsmaal één van de mogelijkheden. Tom Schepers, pionier in de VPKB gemeente Aalst, heeft samen met zijn kookclub aan de hand van de Bijbellezingen een viergangenmenu uitgewerkt.
U kunt deze recepten gebruiken om een maaltijd te organiseren en het geld te doneren. U kunt bijvoorbeeld ook de dadelcake in grotere hoeveelheden maken en deze verkopen. Laat het u smaken.

andere onderwerpen