Kerkorde en plaatselijk reglement. Het staat voor velen gemeenteleden synoniem voor saaiheid.Toch wordt elk kerkenraadslid geacht op de hoogte te zijn van wat er in de kerkorde staat om te weten wat te doen in vacaturetijd, bij verkiezingen en indien het plaatselijk reglement aangepast moet worden.

Welke geest waait er door onze kerkorde en hoe werkt de kerkorde door in het leven van de plaatselijke gemeente? Vragen die we beantwoorden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze avond biedt een basis en staat open voor kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Doelstelling: De deelnemers kennen (kunnen de weg vinden in) de kerkorde (Constitutie, Kerkorde en Modellen) met betrekking tot het functioneren van de plaatselijke kerken en in het bijzonder tot het plaatselijke reglement.
Werkvorm: inleiding en praktijk door middel van casussen (deze kunnen ingebracht worden door de deelnemers)

Begeleiders: ds. Jelle Brouwer en ds. Eefje van der Linden

Deze avond ging door op 17 april 2018  maar kan opnieuw worden aangevraagd.

andere onderwerpen

One Comment

  1. Pingback: Aanbod voor kerkenraadsleden - Vorming

Comments are closed.