In de huidige samenleving zijn heiligen van de kalender geschrapt. Hun namen worden nog nauwelijks genoemd. Maar is daarmee het heilige uit de samenleving verdwenen of is er sprake van een nieuwe heiligheid? En als sprake is van nieuwe heiligheid waar is die dan te vinden?
Dat dit geen onbelangrijke vraag is blijkt niet alleen uit twee uiterst leesbare boeken over het nieuwe heilige er is zelfs een nieuw platform Nieuw Heilig.Nu maar ook de Paus heeft in maart 2018 een nieuwe brief geschreven aan de gelovigen met de oproep heilig te zijn. Kortom genoeg redenen om het woord weer eens onder het stof vandaan te halen en met elkaar in gesprek te gaan over wie en wat voor u heilig is.

Voor een gespreksgroep.
Doel: gesprek over de term heilig en of deze vandaag nog van waarde is.

Materiaal: 50 foto’s met bekende en minder bekende persoonlijkheden. Op te vragen bij VPKB-Vorming.
Vooraf kunnen de deelnemers enkele artikelen lezen over heiligheid. Hier enkele voorbeelden (A en B). Maar u kunt ook zelf op zoek gaan.

Methode

Leg uit dat het niet de bedoeling is om tot een afgeronde definitie van heiligheid te komen, maar om met elkaar in gesprek te gaan over wie of wat heilig is.
Denk daarbij aan de tekst uit Leviticus 19. “Wees heilig, want de Heer uw God is heilig”.

Leg de kaarten op tafel en laat de deelnemers twee personen kiezen die voor hen heilig zijn. Ze mogen ook iemand kiezen die ze zouden willen ontheiligen.

Laat ieder om beurten zijn verhaal doen door te laten zeggen: voor mij is …….. heilig omdat……
Mocht ik iemand ontheiligen dan is dat ………… omdat…………………..;

Eventueel kunnen er verhelderende vragen gesteld worden. Het is niet de bedoeling te discussiëren over het al dan niet terecht ‘(ont)heligen’ van iemand.

U zult merken dat door het gesprek dat de verhalen achter de ‘heiligen’ belangrijker zijn dan de personages zelf.

 

andere onderwerpen