Deze dagen hebben als inzet: het bevorderen van collegialiteit, het delen van persoonlijke spiritualiteit. De insteek is vooral: praktisch, gericht op het werken in de kerk.

Voor de volgende dagen 2018-2019 willen wij aandacht vragen voor verschillende vormen van luisteren naar de schrift, contextueel Bijbellezen, bibliologie en bibliodrama en Lectio Divina. En wat betreft persoonlijke spiritualiteit: welke betekenis en waarde heeft voor ons het bidden, zowel vrij als op gezette tijden, zowel in de eredienst als daar buiten. Verder, zoals gezegd: Eddy VanderBorght, hoe staan wij in de kerk, in ons ambt.

Wij komen tot een invulling van vier dagen, en het hoeft niet in deze volgorde:.

  1. Een inhoudelijke inleiding over Contextueel Bijbellezen en praktisch, in de middag: bibliologie.
  2. Over persoonlijke spiritualiteit nav boek: being discipels, Rowan Williams, in de middag Lectio Divina.
  3. Over bidden, brevieren, dragende woorden, goede vormen, over bidden in praktijk.
  4. Een dag met Eddy vd Borght, over ambtsdrager zijn met flair en compassie.

 

Voorstel data: 25 oktober 2018, 24 januari 2019, 14 maart 2019, en 20 juni 2019.

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *