De werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) schreef na de aanslag in Parijs: “Meer nog dan voorheen is het hard nodig dat kerken hun bijdrage leveren. Dat zij mee zorg dragen voor een grotere verbondenheid tussen mensen. Tussen christenen en moslims en tussen mensen met een andere geloofs- of levensovertuiging. Een uitgestoken hand, initiatief  nemen voor het organiseren van ontmoetingen.

Om die ontmoeting te stimuleren werkt de VPKB mee aan de brief aan  het einde van de ramadan. De brief handelt elk jaar over een nieuw en belangrijk thema in de dialoog en deze wordt geschreven in samenwerking tussen verschillende christelijke kerken. Ook dit jaar is de brief  verstuurd  naar elke VPKB gemeente.

Deze nieuwsbrief zet daarbij nog een aantal (vormings)activiteiten op een rijtje waarmee u aan de slag kunt om in dialoog te gaan. Uiteraard kunt u dit over langere tijd verspreiden. De dialoog is immers iets van lange adem. Ook vindt u hier iets over de schoolbezoeken als vorm van interreligieuze dialoog.

 

andere onderwerpen