Voor de Beheersraden en Kerkenraden is het van belang de kerkinventaris goed wordt behandeld, zeker als die historische waarde heeft. In België houdt het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur daar een wakend oog over. Het centrum organiseerde op 18 februari 2018 een studiemiddag over erfgoed, in overleg met het Catharijneconvent in Utrecht. Tevens wordt de Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen gelanceerd. Deze handleiding is reeds op de website beschikbaar.

De nieuwe publicatie biedt een methode om het roerend erfgoed in protestantse kerken nauwgezet te registreren. Met deze handleiding kunnen kerkbeheerders zelf aan de slag. Tijdens de studiedag wordt ook aandacht besteed aan de zorg voor documentair, immaterieel en onroerend erfgoed van protestants-evangelische kerkgemeenschappen.

Hier vindt u de website van het CRKC.

De Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris is hier te downloaden.

andere onderwerpen